บทที่ 5 การจัดอันดับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี


การจัดอันดับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

                หลายสถาบันมีการจัดอันดับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีอย่างต่อเนื่องปีละครั้งหรือสองครั้ง  เช่น Accounting Software World โดยบริษัท K2 Enterprises ตัวอย่างของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเหล่านี้ได้แก่

            5.1กิจการขนาดเล็ก (ยอดขายไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
1. ACCPAC Advantage Discovery Series
2. BusinessVision32 (Softline Software)
3. Business Works Gold (Best Software)
4. ePeachtree (Best Software)
5. MYOB Plus for windows (MYOB Software)
             5.2กิจการขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (ยอดขายไม่เกิน 250 เหรียญสหรัฐฯ)
1. ACCPAC Advantage Series Small Business (ACCPAC International)
2. ACCPAC Pro Series (ACCPAC International)
3. Axapta (Microsoft)
4, e by Epicor (Epicor Software corp.)
5. e-Synergy (Exact Software)
             5.3กิจการที่ใช้โปรแกรมประเภท ERP เพื่อทำบัญชีการเงิน (ยอดขายตั้งแต่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯขึ้นไป)
1. Axapta (Navision Software)
2. BAAN ERP (Invensys ERP)
3. MAS 500 (Best Software)
4. JBA System21 (JBA International)
5. Great Plains (Microsoft)
6. Lawson Enterprise 400 (Lawson Software)
7. One World (J.D. Edwards)
8. Oracle Financials (Oracle)
9. PeopleSoft (PeopleSoft)
10. SAP R/3(SAP)


รายชื่อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี บริษัทผู้ผลิต URL หมวดหมู่ และชื่อผลิตภัณฑ์

                ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี : บริษัทผู้ผลิต, URL, หมวดหมู่
บริษัทผู้ผลิต
URL
หมวดหมู่
ACCPAC International
Best software
Intuit
Microsoft Business Solution
MYOB US
Netledger
Softline Group
ACCPAC International
Best Software
CYMA Systems
Intuit
Open Systems
Softline Group
Softrak Systems
South Ware Innovations
ACCPAC International
AccTrak21 USA
Best Software
Exact Software
Microsoft Business Solutions
Netledger
Open Systems
Softline Group
SYSPRO
ACCPAC International
Best Software
Epicor Software
Exact Software
Microsoft Business Solutions
SouthWare Innovation
Geac
J.D. Edwards
Lawson Software
Oracle
PeopleSoft
SAP
Best Software
Cougar Mountain Software
CYMA Systems
Best Software
Blackbaud
Intuit

MM = MID MARKET
NFP = Non Profit Organization
Entry
Entry
Entry
Entry
Entry
Entry
Entry
Entry
SMB
SMB
SMB
SMB
SMB
SMB
SMB
SMB
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
SME
SME
SME
SME
SME
SME
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
ERP
NFP SMB
NFP SMB
NFP SMB
NFP MM
NFP MM
NFP MM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น